SaigonFilms Radio Broadcast
  

Thu Về Trong Nổi Nhớ

nhạc Trần Lệ Xuân
Tiếng hát Hoàng Gia Thành