SaigonFilms Radio Broadcast
  

Hôm Nào Lên Gió Bụi

nhạc Hoàng Gia Thành
Tiếng hát Hoàng Gia Thành