NHỮNG CÔNG TÁC BẢO TRÌ LÁ PHƯỚNG và BIA LITTLE SAIGON (Aug. 14, 2016

Ảnh Hoàng Hoa 11:30 am Wednesday 11/15/2017

Buổi sáng thứ Tư 15 tháng 11, 2017 khi tôi đi ra LSSJ làm cuộc khảo sát lần thứ 3 thì tôi bỗng giật mình nhìn thấy tấm LSSJ Monument bị xịt sơn trắng. Những lằn xịt sơn trắng này kẻ xấu đã không xịt lên hình lá cờ vàng và chữ Welcome, nhưng cũng lấm sang phần dưới lá cờ. Tuy nhiên cũng có vết vẽ viết màu đό lên biểu tượng cờ vàng.

Xin được thông báo đồng hương rõ.