Chào mừng quý vị và thȃn hữu đến với SaigonFilms

Chúng tôi nhận quảng cáo thương mại, trao đổi sản phẩm, videos, hệ thống phát thanh, phát hình và thông tin xã hội.
Mạng lưới thông tin quảng cáo và dịch vụ truyền thanh và truyền hình của chúng tôi bao gồm:
www.saigonfilms.com, www.saigonfilms.net, www.saigonfilm.net, www.viettrade.net,
www.chuyendantoi.com,

Email: viettrade_net@yahoo.com

information updated 2020
Lịch sử SaigonFilms 2003