Cho Em Một Nụ Cười Đêm Văn Hóa Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam San Francisco 2006
Đỗ Đình Phương Đỗ Đình Phương
Hà Huyền Chi 2006 Mưa Phật 2006
Nhật Trường Trần Thiện Thanh 2006 Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân 2007
Chống Việt Expo Nghị Quyết Cờ Vàng San Jose 05/17/2005
SCR 17 05/27/2005

Cho Em Một Nụ Cười

Đêm Văn Hóa Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam San Francisco 2006

Đỗ Đình Phương

Hà Huyền Chi 2006

Mưa Phật 2006

Nhật Trường Trần Thiện Thanh 2006

Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân 2007

Chống Việt Expo

Nghị Quyết Cờ Vàng San Jose 05/17/2005

SCR 17 05/27/2005